Certificeringen

Hoe manage je een bedrijf? Hoe kom je aan goede mensen? Hoe leid je ze op? Hoe geef je ze leiding? Hoe richt je efficiënt structuren en processen in? 

In de kern draait ISO certificering om het opzetten van effectieve managementsystemen. Niet meer en niet minder. En dat klinkt complexer dan het in werkelijkheid vaak is. In de praktijk kan het – zo is onze ervaring – vaak best eenvoudig zijn. Misschien wel veel eenvoudiger dan u in eerste instantie denkt!

ISO 9001

Met meer dan 1,1 miljoen certificaten wereldwijd helpt ISO 9001 organisaties aan te tonen dat zij consequent producten en diensten kunnen leveren die voldoen aan de gevraagde kwaliteit van klanten. Het is ook een middel om processen te stroomlijnen en ze daarmee efficiënter te maken.

ISO 45001

NEN-ISO 45001 specificeert eisen voor een managementsysteem voor gezond en veilig werken (G&VW) en geeft richtlijnen voor het gebruik ervan om organisaties in staat te stellen in veilige en gezonde werkplekken te voorzien door werkgerelateerd(e) letsel en gezondheidsproblemen te voorkomen en door proactief hun G&VW-prestaties te verbeteren.

VCA*/**

Met ruim 1,5 miljoen gediplomeerde professionals en 15.000 gecertificeerde bedrijven is VCA al meer dan 25 jaar dé standaard in veilig, gezond en duurzaam werken. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Met een VCA-diploma of -certificaat legt u de basis om iedere dag weer veilig en gezond aan de slag te gaan.

ISO 14001

ISO 14001 sluit aan bij onderwerpen als MVO en circulaire economie en speelt in op het belang voor organisaties om hun milieubeleid te baseren op een goed inzicht in zowel de interne als externe ontwikkelingen, maar ook in de eisen en verwachtingen van belanghebbenden.

Veiligheidsladder

De Safety Culture Ladder ( “de Veiligheidsladder”) is een instrument om veiligheidsbewustzijn, houding en gedrag in bedrijven te meten. Hierbij wordt de nadruk op de veiligheidscultuur gelegd. De SCL is bedoeld om bedrijven en hun leveranciers te stimuleren om bewust veilig te werken. Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn is in een organisatie, hoe hoger de toegekende laddertrede. De SCL is toepasbaar in alle sectoren.

ISO 27001

U wilt ISO 27001 gaan invoeren. Een belangrijke stap, waarbij u zult ervaren dat ISO 27001 uw organisatie meer toegevoegde waarde kan bieden dan alleen op het gebied van informatiebeveiliging. ISO 27001 is ook een belangrijk instrument om invulling te geven aan de AVG.

IN 5 STAPPEN UW ISO CERTIFICAAT EN BETERE BEDRIJFSPRESTATIES

Door ons werkwijze kunt u binnen enkele maanden het gewenste certificaat behalen.

Met alleen de focus op een kwaliteitshandboek en registraties doet u uw bedrijf te kort. Daarom zorgt BPM Certificering dat u voldoet aan alle certificeringseisen met volop aandacht voor procesrisico’s en het continu verbeteren van kwaliteit en bedrijfsprestaties.


Voor een effectieve aanpak hoeft u niet zelf het wiel uit te vinden. Wij combineren meer dan 25 jaar kennis en ervaring met een praktisch model. Zodat u in 5 stappen kwaliteitsmanagement en ISO certificering opzet op een manier die daadwerkelijk meerwaarde geeft voor uw bedrijf.

Stap 1. Wat wilt u certificeren?

Welke norm en certificeringseisen horen daarbij? Wij informeren en adviseren u graag, zodat u de juiste weg inslaat om aan de slag te gaan met ISO certificering die past bij uw bedrijf.

Stap 2. Inventarisatie en nulmeting

Ieder traject begint met het in kaart brengen van de huidige situatie. Aan welke eisen voldoet uw bedrijf nu al? Aan welke nog niet? Welke risicofactoren signaleren we en waar liggen kansen en mogelijkheden om de bedrijfsprocessen en -prestaties te verbeteren.

Stap 3. Opzet en planning kwaliteitsmanagement

Over de risico’s en kansen die we zien, gaan we in gesprek met u, met betrokken leidinggevenden en (indien aanwezig) uw kwaliteitsmedewerker. Samen stellen we doelen en prioriteiten, die de basis vormen voor een verbeterplan. Daarbij ligt het accent op praktische verbeteringen en de inzet van slimme apps, bewezen effectieve tools en overzichtelijke documenten. Zo komen we tot een aanpak en planning die haalbaar zijn en nauw aansluiten bij de wensen en behoeften van uw bedrijf.

Stap 4. Implementatie

Nu helder is wat nodig is voor de ISO certificering, gaan we praktisch aan de slag om het kwaliteitssysteem te implementeren. Stap voor stap passen we – daar waar nodig – onder meer overlegvormen, documentatie, beheer en procedures aan, zodat zij voldoen aan de juiste certificeringseisen én bijdragen aan gewenste verbeteringen op gebied van kwaliteit, arbo & veiligheid en milieu.

Stap 5. Evaluatie en borging

Wanneer u merkt dat het certificeringstraject meerwaarde oplevert, wilt u dit borgen en versterken. Om de certificaten en de meerwaarde in de toekomst te behouden, begeleidt en coördineert BPM de evaluatie, interne audits en desgewenst vervolgacties om de meerwaarde van kwaliteitsmanagement optimaal te benutten.

Laten we verder praten! 

We lichten graag geheel vrijblijvend toe wat certificering voor u betekend.