• Werk samen veilig

  Starten met de Veiligheidsladder

  De Veiligheidsladder (Safety Culture Ladder) stimuleert het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen. 
  Het doel is het terugdringen van het aantal onveilige situaties met minder incidenten (verzuim, schades) tot gevolg.

''Bij de Veiligheidsladder gaat het om veiligheid op het werk en veel minder om de documentatie.''

Korte introductie

Waarom

Om de veiligheid in de bouw naar een hoger niveau te brengen, hebben ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw gezamenlijk afspraken gemaakt. Deze afspraak noemen we “Veiligheid in Aanbestedingen (ViA)”. Daarom is, als maatregel om Veiligheid in Aanbestedingen (ViA) in de bouw te stimuleren, besloten de NEN Safety Culture Ladder (ook wel Veiligheidsladder genoemd in Nederland) in te zetten als instrument.

Wie

Als u op alle onderstaande punten “ja” kunt antwoorden:
 • Als u, uw opdrachtgevers of de hoofdopdrachtgevers ondertekenaars zijn van de Governance Code Bouw (ViA is namelijk in de complete opdrachtgeverslijn van toepassing)
 • Als uw bedrijf 5 of meer medewerkers heeft
 • Als de contractwaarde tenminste € 100.000 bedraagt

Wanneer

De SCL wordt vanaf 2022 verplicht gesteld door Governance Code Bouw.

De 5 treden van de Ladder

Trede 1
Trede 2
Trede 3
Trede 4
Trede 5
Trede 1

Trede 1 Pathologisch

Binnen het bedrijf heerst de houding: ‘bij ons gaat niets fout, wij leveren goede kwaliteit, dus waarom je tijd verdoen met preventieve veiligheidsactiviteiten’ en ‘wat niet weet, wat niet deert’. In het bedrijf wordt weinig tot niets geïnvesteerd in verbetering van het veiligheidsgedrag. Dit is niet het gewenst gedrag en wordt derhalve ook niet beloond.

Trede 2

Trede 2 Reactief

Het bedrijf heeft de gewoonte om te veranderen nadat er dingen mis zijn gegaan. Er wordt gereageerd op basis van ingesleten patronen. In het bedrijf voelt men zich eerder slachtoffer, dan zelf verantwoordelijk. ‘Maar dat is toch niet mijn schuld?’ Verandergedrag is vaak ad hoc en van korte duur. Dit gedrag wordt matig gewaardeerd.

Trede 3

Trede 3 Berekenend

Het bedrijf heeft bepaald welke veiligheidsregels belangrijk worden gevonden. Het stelt zich kwetsbaar op, neemt verantwoordelijkheid, maar vaak wel uit eigenbelang. ‘Wat levert het mij op?’ De betrokkenheid bij veiligheid en naleving van regels en wetten ligt voornamelijk bij het (hogere) management. Er wordt werk gemaakt van veiligheid en dat wordt gewaardeerd.

Trede 4

Trede 4 Proactief

Veiligheid heeft een hoge prioriteit, zit in alle vezels van het bedrijf. Er wordt continu geïnvesteerd in verhoging van het veiligheidsbewustzijn en medewerkers worden aangespoord elkaar aan te spreken op onveilig gedrag. Verbeteringen worden stelselmatig ingevoerd en geëvalueerd. Er wordt vooruitgedacht en initiatief genomen. Bewust veilig werken wordt ervaren als een eigen verantwoordelijkheid; ‘welke bijdrage kan ik leveren?’. Deze vorm van gedrag wordt hoog gewaardeerd.
Trede 5

Trede 5 Vooruitstrevend

Veiligheid is volledig geïntegreerd in de bedrijfsprocessen. Het is een vast onderdeel bij reflectie en evaluatie binnen de eigen organisatie én met branchegenoten. Veiligheid zit ingebakken in het denken en doen van alle medewerkers; ze zijn niet anders gewend. Dit wordt zeer hoog gewaardeerd.


Tips uit de praktijk

Kies de juiste trede

Voor de meeste bedrijven, zeker als ze al VCA*/** hebben, is trede 2 een prima start. 

 • De maatregelen die hiervoor op korte termijn moeten worden doorgevoerd zijn dan te overzien.
 • De komende jaren kan dan worden gewerkt aan het stap voor stap verbeteren.

Betrek medewerkers

Bij de ladder gaat het om gedrag. Dit kunt u alleen beïnvloeden als u de medewerkers actief betrekt.

 • Bepaal de rol van operationeel leidinggevenden en geef hier samen inhoud aan.
 • Betrekt uw medewerkers actief bij het verbeteren van de veiligheid op het werk.
 • Ook externe medewerkers moeten actief worden betrokken.

Kies de juiste audit

Er zijn die soorten externe audits. Veel MKB bedrijven hebben voldoende aan een Approved Self Assessment. 

 • Daarmee voldoet aan u de gestelde eisen
 • Blijven de kosten en tijdsbesteding van de externe audit onder controle
 • Later kan worden gekozen voor een SCL light of SCL audit

Gebruik handige Apps

Niemand zit te wachten op (meer) administratie. Gebruik waar mogelijke handige digitale oplossingen

 • Een digitaal handboek zorgt ervoor dat iedereen altijd over de juiste informatie kan beschikken.
 • Digitale formulieren helpen om de tijd voor het invullen en bijhouden van lijsten te minimaliseren.

Sluit aan bij uw VCA*/**

Beschouw de veiligheidsladder is een uitbreiding op uw bestaande veiligheidssysteem.

 • Eventuele nieuwe regels en documenten opnemen in het VCA handboek.
 • Wat al geregeld is hoeft u natuurlijk niet opnieuw te documenteren.
 • Ook de structuur van de VCA kan gebruikt worden voor de ladder.

Maak gedrag concreet

Bij de ladder gaat het om concreet, dagelijks gedrag. Maak iedereen bewust en verantwoordelijk.

 • Leg het gewenste gedrag vast, bijvoorbeeld in ''5 gedragsregels''
 • Communiceer continu het gewenste gedrag.
 • Geef positieve en negatieve feedback en handhaaf.

Schrijf je in voor onze Veiligheidsladder Nieuwsbrief

Eens per maand een update met praktische tips en tools, gemakkelijk weer op te zeggen.